Yotke d.o.o.
ul. Kralja Zvonimira 49
10000 Zagreb
Croatia

tel/fax: +385 1 46 50 671
e-mail: yotke1@zg.t-com.hr

muzikalije ''Cremona''
tel./fax: +385 1 46 50 671
Tambure, Mandoline, Mandole;
Violine, Viole, Cello;
Gitare, Ukulele;
Žice, glazbalarski pribor, ostalo;


ured:
tel: +385 091 33 92 868
tel: +385 91 59 45 617predstavnik za HISCOXCASESpredstavnik za Viva la Musica

Žice


violina viola violoncello kontrabas

MUSIC STAR ŽICE ZA VIOLINE, SOLID STEEL CORE
BRIGHT TONE (steel. & chrome) - 411000
WHITE  TONE (steel. & alumin.) - 411100
GOLD    TONE (steel. & bronze) - 411200
VIOLIN STRINGS 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 - soft, medium, hard

STRINX ŽICE ZA VIOLINE, SYNTHETIC & STEEL CORE
BRIGHT TONE (steel. & chrome) - 412000
WHITE  TONE (steel. & alumin.) - 412100
GOLD    TONE (steel. & bronze) - 412200
VIOLIN STRINGS 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 - soft, medium, hard

FILANI ŽICE ZA VIOLINE, SYNTHETIC CORE
BRIGHT TONE (synth. & chrome) - 413000
WHITE  TONE (synth. & alumin.) - 413100
GOLD    TONE (synth. & bronze) - 413200
VIOLIN STRINGS 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 - soft, medium, hard


link Tamburitza     link Tamburica