Yotke d.o.o.
ul. Kralja Zvonimira 49
10000 Zagreb
Croatia

tel/fax: +385 1 46 50 671
e-mail: yotke1@zg.t-com.hr

muzikalije ''Cremona''
tel./fax: +385 1 46 50 671
Tambure, Mandoline, Mandole;
Violine, Viole, Cello;
Gitare, Ukulele;
Žice, glazbalarski pribor, ostalo;


ured:
tel: +385 091 33 92 868
tel: +385 91 59 45 617predstavnik za HISCOXCASESpredstavnik za Viva la Musica

Žice


violina viole violoncello kontrabas

MUSIC STAR ŽICE ZA VIOLU, SOLID STEEL CORE
BRIGHT TONE (steel. & chrome) - 441000
WHITE  TONE (steel. & alumin.) - 441100
GOLD    TONE (steel. & bronze) - 441200
CONTRABASS STRINGS 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 - soft, medium, hard

STRINX ŽICE ZA VIOLU, SYNTHETIC & STEEL CORE
BRIGHT TONE (steel. & chrome) - 442000
WHITE  TONE (steel. & alumin.) - 442100
GOLD    TONE (steel. & bronze) - 442200
CONTRABASS STRINGS 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 - soft, medium, hard

FILANI ŽICE ZA VIOLU, SYNTHETIC CORE
BRIGHT TONE (synth. & chrome) - 443000
WHITE  TONE (synth. & alumin.) - 443100
GOLD    TONE (synth. & bronze) - 443200
CONTRABASS STRINGS 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 - soft, medium, hard


link Tamburitza     link Tamburica