Yotke d.o.o.
ul. Kralja Zvonimira 49
10000 Zagreb
Croatia

tel/fax: +385 1 46 50 671
e-mail: yotke1@zg.t-com.hr

muzikalije ''Cremona''
tel./fax: +385 1 46 50 671
Tambure, Mandoline, Mandole;
Violine, Viole, Cello;
Gitare, Ukulele;
Žice, glazbalarski pribor, ostalo;


ured:
tel: +385 091 33 92 868
tel: +385 91 59 45 617predstavnik za HISCOXCASESpredstavnik za Viva la Musica

Žice

gitara tamburica mandolina

MUSIC STAR ŽICE ZA MANDOLINU, BRASS WOUND/STEEL CORE
gauge set:.010.............-210100
              .010/2 ; 014/2
              .024/2 ; 034/2

MUSIC STAR ŽICE ZA MANDOLU, BRASS ROUND WOUND
gauge set:.014.............-220140
              .014/2 ; 024/2
              .035/2 ; 052/2

link Tamburitza     link Tamburica