YOTKE d.o.o.
ul. Kralja Zvonimira 49
10000 Zagreb
Croatia

tel.: 097 677 8524
tel.: 091 3392 868
e-mail: musixtarstrinx@gmail.com

Muzikalije ''CREMONA''
tel.: 097 677 8524
Tambura, Mandolina, Mandola;
Violina, Viola, Cello;
Gitara, Ukulele;
Žice, glazbalarski pribor, ostalo;


ured:
tel: 097 677 8524
tel: 091 3392 868MUSIXTAR STRINX
predstavnik za Viva la Musica